Sika SikaGrout-4 R 25 kg

Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody. 

Sika
58,54 zł
Ilość

Średnia ilość Średnia ilość (20)

SikaGrout-4 R gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4 mm.

SikaGrout-4 R charakteryzuje się przyspieszonym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekło plastycznej.

SikaGrout®-4 R stosowana jest przede wszystkim jako rozlewna zaprawa podlewowa lub kotwowa o grubości warstwy/odległości od kotwy do ścian otworu pomiędzy 1,5 cm a 12 cm. (osadzanie w betonie kotew, prętów, barierek i innych konstrukcji stalowych, zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych, wypełnianie ubytków i szczelin w betonie na powierzchniach poziomych, odpowiednia do prac naprawczych, podlewki pod maszyny, słupy, itp.

Cechy charakterystyczne:

  • ekspanduje przez wydzielanie gazu jeszcze w fazie ciekło-plastycznej
  • odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
  • nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny
  • mrozoodporność
  • klasa reakcji na ogień A1
  • łatwość użycia
  • łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
  • możliwość regulacji konsystencji
  • samorozlewność
  • szybkie narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe

Opis

Kolor
Szary proszek
Waga
25 kg
Data ważności
w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji

Karta Charakterystyki

Pobierz (711.76k)

Karta Produktu

Pobierz (1.14M)